Vložit novou zprávu ...
"); ?> $mintim) { $curtim -= $densek; while(!file_exists(date("d.m.Y", $curtim)) && $curtim > $mintim) $curtim -= $densek; if($curtim > $mintim) { $han = opendir(date("d.m.Y", $curtim)); $psm = $nummsg; $pem = 0; while(($nam = readdir($han))) if($nam != "." && $nam != "..") $namez[$pem++] = $nam; closedir($han); $sorted = false; while(!$sorted) { $sorted = true; for($i = 0; $i < $pem - 1; $i++) if((0 + $namez[$i]) < (0 + $namez[$i + 1])) { $tmp = $namez[$i]; $namez[$i] = $namez[$i + 1]; $namez[$i + 1] = $tmp; $sorted = false; } } if($minmsg < $curmsg + $pem) { if($curmsg >= $minmsg) $pmin = 0; else $pmin = $minmsg - $curmsg; } else $pmin = $pem + 1; if($nummsg + $pem - $pmin > $totmsg) $pmax = $totmsg - $nummsg + $pmin; else $pmax = $pem; for($i = $pmin; $i < $pmax; $i++) { $fil = fopen(date("d.m.Y", $curtim) . "/" . $namez[$i], "rt"); $prez[$nummsg + $i - $pmin] = GetAutor($fil); $nazvy[$nummsg + $i - $pmin] = "" . GetNazev($fil) . ""; GetVytvoreno($fil); $odpovedi[$nummsg + $i - $pmin] = "" . GetPocetOdpovedi($fil) . " (" . date("d.m.Y H:i", $namez[$i]) . ")"; fclose($fil); } $nummsg += ($pmax >= $pmin ? $pmax - $pmin : 0); $curmsg += $pem; } } for($i = 0; $i < $nummsg; $i++) print(" \n \n \n \n \n"); print("
Autor Název zprávy Počet odpovědí (kdy poslední)
$prez[$i]$nazvy[$i]$odpovedi[$i]
"); print("
\n "); if($minmsg) print("\n"); else print(""); if($minmsg + $nummsg >= 20) print(""); else print(""); if($nummsg == $totmsg) print("\n"); else print(""); print("
20 novějších zpráv ... Zobrazit všechno ... 20 starších zpráv ... 

\n"); ?>
Zaregistrovat se ...
Změnit údaje v registraci ...